Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam là tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
   
    Tổng số Chi bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty: 15 Chi bộ.
   
  Các Chi - Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty
1.        Chi bộ Văn phòng Công ty
2.        Chi bộ Kế hoạch -Tài chính
3.        Chi bộ Kỹ thuật – KCS

4.        Chi bộ Chi nhánh Hà Nội
5.        Chi bộ Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 103
6.        Chi bộ Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 201
7.        Chi bộ Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 203
8.        Chi bộ Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 301
9.        Chi bộ Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 305
10.        Chi bộ Xí nghiệp Ảnh - Công trình
11.        Chi bộ Xí nghiệp Đo vẽ Ảnh số và Địa tin học
12.        Chi bộ Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài nguyên Đất
13.        Chi bộ Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường
14.        Chi bộ Xí nghiệp Địa chất Khoáng sản và Môi trường
15.        Chi bộ Đoàn công tác 309
  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025
    BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG UỶ


1.        Đào Đức Hưởng
  Bí thư Đảng ủy
2.        Nguyễn Thanh Thuỷ
  Phó Bí thư
3.        Trần Việt Dũng
  Phó Bí thư
4.        Lê Ngọc Nhung
  Ủy viên thường vụ
5.        Lê Thị Xoan
   Ủy viên thường vụ
6.        Trần Thạnh
   Đảng ủy viên
7.        Giáp Xuân Cảnh
   Đảng ủy viên
8.        Mai Quý Dân
   Đảng ủy viên
9.        Tăng Việt Hưng
   Đảng ủy viên
10.        Nguyễn Thành Công
   Đảng ủy viên
11.        Tô Thị Bích Nga
   Đảng ủy viên
12.        Bùi Đức Công
   Đảng ủy viên
13.        Đoàn Thị Hằng
   Đảng ủy viên
14.        Đỗ Văn Thọ
   Đảng ủy viên
15.        Phạm Hồng Trung
   Đảng ủy viên
  
Đảng bộ Công ty luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; được Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền (2000 - 2004); được Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen là điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020).
Năm 2015: Đảng bộ Công ty được Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ "Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu" 5 năm liền (2010 - 2014).
Năm 2012, 2019, 2020, 2021: Đảng bộ Công ty được Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về có thành tích xuất sắc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Năm 2014 Đảng bộ Công ty được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) giai đoạn 1998-2014.
Năm 2012, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022: 07 cá nhân được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Năm 2016, 01 cá nhân được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen điển hình Dân vận khéo.
Năm 2018, 2023: 01 Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Công ty được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về điển hình Dân vận khéo.
Từ năm 2010 đến 2014 và từ năm 2016 đến nay Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được Đảng ủy khối cơ sở Bộ tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen.
 

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30 đường số 3, khu phố 8, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 37404172       Fax:    028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved