Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam là tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
   
    Tổng số Chi - Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty: 2 Đảng bộ bộ phận và 13 Chi bộ.
   
  Các Chi - Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty
1.        Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 103
2.        Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 201
3.        Chi bộ Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 203

4.        Chi bộ Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 301
5.        Chi bộ Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 305
6.        Chi bộ Văn phòng Công ty
7.        Chi bộ Phòng Tài chính Kế toán
8.        Chi bộ Phòng Kế hoạch Kinh doanh
9.        Chi bộ Kỹ thuật - KCS
10.        Chi bộ Chi nhánh Hà Nội
11.        Chi bộ Xí nghiệp Ảnh - Công trình
12.        Chi bộ Xí nghiệp Đo vẽ Ảnh số và Địa tin học
13.        Chi bộ Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài nguyên Đất
14.        Chi bộ Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường
15.        Chi bộ Đoàn công tác 309
  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020
    BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG UỶ


1.        Phạm Chí Tích
  Bí thư Đảng ủy
2.        Trần Việt Dũng
  Phó Bí thư
3.        Nguyễn Đức Kiên
  Ủy viên thường vụ
4.        Lê Thị Xoan
  Ủy viên thường vụ
5.        Lê Ngọc Nhung
  Ủy viên thường vụ
6.        Đào Tiến Bộ
   Đảng ủy viên
7.        Nguyễn Thành Công
   Đảng ủy viên
8.        Nguyễn Xuân Dung
   Đảng ủy viên
9.        Trần Hữu Đạt
   Đảng ủy viên
10.        Đoàn Thị Hằng
   Đảng ủy viên
11.        Tăng Việt Hưng
   Đảng ủy viên
12.        Đào Đức Hưởng
   Đảng ủy viên
13.        Nguyễn Thanh Thuỷ
   Đảng ủy viên
14.        Nguyễn Mạnh Toàn
   Đảng ủy viên
15.        Hồ Văn Trang
   Đảng ủy viên
  
Đảng bộ Công ty luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; được Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền (2000 - 2004).
Được đề nghị Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tặng Cờ Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền  (2010 - 2014).
Năm 2012 Đảng bộ Công ty được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen về có thành tích xuất sắc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Năm 2014 Đảng bộ Công ty được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) giai đoạn 1998-2014.
Năm 2012, 2015, 2016 03 cá nhân được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Năm 2016, 1 cá nhân được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giây khen điển hình “ Dân vận khéo”
Từ năm 2010 đến 2014 và năm 2016 Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được Đảng ủy khối cơ sở Bộ tài nguyên và Môi trường tặng giấy khen.
 

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved