Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
 
   CHỨC NĂNG

       Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam hoạt động sản xuất, tư vấn, dịch vụ thuộc các lĩnh vực đo đạc bản đồ, đất đaimôi trường trên phạm vi cả nước.

 
   NHIỆM VỤ
 

      1.  Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực đo đạc bản đồ, đất đai và môi trường;
      2.  Xây dựng lưới khống chế toạ độ, độ cao Nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính các cấp hạng;
      3.  Đo vẽ bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính;
      4.  Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thuỷ ;
      5.  Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình; đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biển gần bờ;
      6.  Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính; bản đồ hành chính các cấp; thành lập các loại bản đồ chuyên đề;
      7.  Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý;
      8.  Tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ, đất đai và môi trường; kiểm nghiệm máy móc, thiết bị đo đạc bản đồ;
      9.  Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
    10.  Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường;
    11.  Khảo sát, thiết kế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn và vệ sinh môi trường;
    12.  Nghiên cứu, triển khai các giải pháp phòng, chống, khắc phục, suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường;
    13.  Kinh doanh sản phẩm, thiết bị, vật tư và thực hiện các dịch vụ trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ, đất đai và môi trường;
    14.  Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ, đất đai và môi trường;
    15.  Đào tạo, bồi dưỡng công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
    16.  Thực hiện các dịch vụ ngoài lĩnh vực đo đạc bản đồ, đất đai và môi trường khi được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.
      Ngoài những nhiệm vụ chủ yếu trên, Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam được phép thực hiện một số dịch vụ ngoài lĩnh vực đo đạc bản đồ, phục vụ quản lý đất đai và môi trường khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved