Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
    
    QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY

Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình

   Trải qua một thời gian dài chuẩn bị và thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình được thành lập theo Quyết định số 638/1998/QĐ-ĐC ngày 30/10/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, trên cơ sở hợp nhất các đơn vị đo đạc ngoài trời của ba Công ty Trắc địa Bản đồ số 1, 2 và số 3 cũ, bao gồm: 2 đơn vị sản xuất của Công ty Trắc địa Bản đồ số 1; 5 đơn vị sản xuất và khối cơ quan của Công ty Trắc địa Bản đồ số 2; 4 đơn vị sản xuất và khối cơ quan của Công ty Trắc địa bản đồ số 3.

    Tên gọi của ba Công ty Trắc địa Bản đồ số 1, 2 và số 3 qua các thời kỳ:
      -  Liên đoàn Trắc địa Địa hình I, II, III (Quyết định số 377a, 378a, 379a/QĐ ngày 01/8/1987 của Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước);
      -  Xí nghiệp Liên hiệp Trắc địa Bản đồ số 1, 2, 3 (Quyết định 145/QĐ ngày 11/9/1992 của Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước);
      -  Công ty Trắc địa Bản đồ số 1, 2 và 3 (Quyết định số 368/QĐ/TCCB ngày 31/8/1996 của Tổng cục Địa chính).
      Các đơn vị này đã có quá trình phát triển 20 - 30 năm với nhiều truyền thống và thành tích đáng tự hào, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
      Ngày 5 tháng 8 năm 2002, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất thông qua Nghị quyết số 02/2002/QH11 quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Cục Môi trường (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Viện Địa chất và Khoáng sản (Bộ Công nghiệp) và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Cục quản lý nước và công trình thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). 
      Căn cứ Chỉ thị số 01/2002/CT-BTNMT ngày 22/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nhiệm vụ trước mắt để thực hiện Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ: Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
      Ngày 27/11/2009 Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã ký quyết định số 2268/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt nam hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con
      Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – công ty thành viên của Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 386/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở chuyển nguyên trạng 12/16 đơn vị thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình và Xí nghiệp Đo vẽ Ảnh miền Nam thuộc Công ty Đo đạc Ảnh địa hình trước đây
      Ngày 07/03/2014, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu các doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 298/QĐ –BTNMT phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty TN&MT Việt Nam giai đoạn 2014 – 2015, định hướng đến năm 2020. Theo đó, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam là doanh nghiệp nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bấm vào đây để về đầu trang

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved