Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
  
Chủ tịch Công ty
Đào Đức Hưởng
Tổng Giám đốc
Nguyễn Thanh Thuỷ
------------------------------------------------------------
 
  Phó Tổng Giám đốc
Trần Việt Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Lê Ngọc Nhung
------------------------------------------------------------
v
 Bộ phận quản lý
1.  Văn phòng công ty
2.  Phòng Kế hoạch Kinh doanh
3.  Phòng Tài chính - Kế toán
4.  Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Chất lượng sản phẩm
 
 Các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty
1.  Chi nhánh tại Hà Nội
2.  Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 103
3.  Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 201
4.  Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 203
5.  Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 301
6.  Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 305
7.  Xí nghiệp Ảnh - Công trình
8.  Xí nghiệp Đo vẽ ảnh số và Địa tin học
9.  Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài nguyên Đất
10.  Trung tâm Tài nguyên nước và Môi trường
11.  Xí nghiệp Địa chất - Thủy văn và Môi trường
12.  Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ và Dạy nghề
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved