Trang chủ   |   Trung tâm Công nghệ   |   Diễn đàn   |   Liên hệ   
 
Chào mừng đến với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
 

Nguyễn Thành Công
Giám đốc Chi nhánh

 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam; được thành lập theo quyết định số 76/QÐ-TMN ngày 16/12/2010 của Chủ tịch Công ty; thực hiện chức năng quản trị hành chính, văn phòng của Công ty tại phía Bắc và hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ, đất đai, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành. Chi nhánh là đơn vị sản xuất - kinh doanh hạch toán phụ thuộc Công ty.
 
    Tên giao dịch quốc tế: Branch Office of Southern Natural Resources and Environment Ltd. Company, viết tắt:BOSNRE
    Trụ sở đóng tại: số 479, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
    Điện thoại: 0243 7547570 - 024 62690761, Fax: 0243 7547572.
    Email: chinhanhces@gmail.com
 
 
 
 
  Thiết kế bởi Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538