Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
VĂN PHÒNG CÔNG TY
  Điện thoại : 08.37408111
  Fax : 08.37408538
  Email :

bophantonghop@gmail.com

Văn phòng công ty là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực sau đây:
      Công tác soạn thảo và quản lý văn bản, giấy tờ, quản lý con dấu.
      Công tác hành chính quản trị, văn thư lưu trữ, đối nội, đối ngoại, lễ tân.
      Công tác quản lý và sửa chữa cơ sở hạ tầng, nhà đất, điện nước, phòng cháy, chữa cháy, công tác bảo vệ, thường trực cơ quan.
      Quản lý cơ sở vật chất của Công ty; mua sắm thiết bị văn phòng, quản lý sửa chữa và điều động xe ô tô.
      Giữ gìn trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị.
      Theo dõi, quản lý, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, công vụ khu vực cơ quan Công ty.
      Tổng hợp, lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Công ty; duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các đơn vị trong và ngoài Công ty.
  
1.   Trần Thị Tuyết Nhung Quyền Chánh văn phòng
1.   Ngô Đức Thịnh Phó Chánh văn phòng
     

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved