Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.

SẢN PHẨM
   BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
    Là bản đồ được biên tập, biên vẽ từ bản đồ địa chính cơ sở theo từng đơn vị hành chính cấp xã, được đo vẽ bổ sung trọn thửa đất, xác định loại đất của mỗi thửa theo yêu cầu thống kê của từng chủ sử dụng đất trong mỗi mảnh bản đồ và được hoàn chỉnh phù hợp với các số liệu trong hồ sơ địa chính.
    Bản đồ địa chính thể hiện vị trí, hình thể, diện tích, số thửa và loại đất của từng thửa theo từng chủ sử dụng, đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai của Nhà nước ở các cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương.
    Khi thành lập bản đồ địa chính phải sử dụng thống nhất mạng lưới khống chế tọa độ, độ cao Nhà nước. Hiện tại chúng ta đang dùng hệ tọa độ VN-2000, Ê-líp-xô-ít WGS-84, hệ tọa độ phẳng UTM. Kinh tuyến trục được Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài Nguyên và Môi trường) quy định riêng cho từng tỉnh. Điểm gốc hệ độ cao là độ cao của điểm độ cao gốc ở Hòn Dấu - thành phố Hải Phòng.

    Công dụng của bản đồ địa chính:
       Làm cơ sở để giao đất, đăng ký đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói chung và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở khu vực đô thị nói riêng.
       Xác nhận hiện trạng địa giới hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.
       Xác nhận hiện trạng, thể hiện biến động của các loại đất trong từng đơn vị hành chính cấp xã.
       Làm cơ sở để quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các khu dân cư, đường giao thông, cấp thoát nước, thiết kế các công trình dân dụng và làm cơ sở để đo vẽ các công trình ngầm.
       Làm cơ sở thanh tra tình hình sử dụng đất và giải quyết tranh chấp đất đai.

   BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
    Bản đồ địa hình là bản vẽ thu nhỏ dạng địa hình, địa vật trên mặt đất lên giấy theo một quy tắc toán học và tỷ lệ nhất định dựa trên cơ sở những số liệu đo đạc ngoài thực địa kết hợp với công tác ở trong phòng.
    Tuỳ theo tỷ lệ và mục đích sử dụng bản đồ mà người ta có thể bỏ bớt, lược đi hoặc thêm vào một số các yếu tố địa hình, địa vật.
    Các yếu tố nội dung bản đồ địa hình được chia thành 7 nhóm lớp theo 7 chuyên đề là: Cơ sở toán học, Thủy hệ, Địa hình, Dân cư, Giao thông, Ranh giới và Thực vật. Các yếu tố thuộc một nhóm lớp được vẽ thành một file riêng. Trong một nhóm lớp, các yếu tố nội dung lại được sắp xếp theo từng lớp. Cơ sở của việc phân chia nhóm lớp và lớp là các qui định về nội dung bản đồ địa hình trong "Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000 và 1:5000" ban hành năm 1995.
    Các yếu tố nội dung bản đồ thuộc các nhóm lớp khác nhau được vẽ thành các tệp tin khác nhau. Nội dung chính của các nhóm lớp qui định như sau:
       Nhóm lớp "Cơ sở toán học" bao gồm khung bản đồ, lưới km, các điểm khống chế trắc địa, giải thích, trình bày ngoài khung và các nội dung có liên quan.
       Nhóm lớp "Dân cư" bao gồm nội dung dân cư và các đối tượng kinh tế, văn hoá, xã hội.
       Nhóm lớp "Địa hình" bao gồm các yếu tố dáng đất, chất đất, các điểm độ cao.
       Nhóm lớp "Thủy hệ" bao gồm các yếu tố thủy văn và các đối tượng liên quan.
       Nhóm lớp "Giao thông" bao gồm các yếu tố giao thông và các thiết bị phụ thuộc.
       Nhóm lớp "Ranh giới" bao gồm đường biên giới, mốc biên giới; địa giới hành chính các cấp; ranh giới khu cấm; ranh giới sử dụng đất.
   BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ
    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Bản đồ được biểu hiện một cách rõ nét hiện trạng sử dụng đất ở các tỉnh, thành phố; là một dữ liệu quý giá phục vụ các mục đích của tỉnh về quản lý, quy hoạch, điều tra...
    Bản đồ quy hoạch: Bản đồ được biểu hiện một cách rõ nét hiện trạng quy hoạch sử dụng đất ở các t ỉnh, thành phố; phục vụ cho công tác quản lý, điều tra.
Bản đồ được số hóa, hiện chỉnh, tổng quát hóa... cho phù hợp với từng điều kiện của tỉnh, thành phố. Bản đồ được in với chất lượng cao.
Bấm vào đây để về đầu trang

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved