Trang chủ   |   Trung tâm Công nghệ   |   Diễn đàn   |   Liên hệ   
 
Chào mừng đến với Xí nghiệp Ảnh - Công trình
 

Ông Bùi Đức Công
Giám đốc

 
Xí nghiệp Ảnh - Công trình là đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty Tài Nguyên và Môi Trường miền Nam; với hơn 50 CB-CNVC (Thạc sỹ, kỹ sư, kỹ thuật viên...) hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, dịch vụ phục vụ quản lý đất đai và môi trường trên phạm vi cả nước.
 
    Tên giao dịch quốc tế: Enterprise of Photograph - Engineering, viết tắt: EPE
    Trụ sở đóng tại: số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
    Tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc Công ty; Được sử dụng con dấu và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trong nước theo qui định của Pháp luật Việt Nam.
 
 
 
 
  Thiết kế bởi Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538