Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
     
CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
    CÔNG TY
+ Năm 2020: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ.
+ Năm 2020: Công ty được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
+ Năm 2020: Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
+ Năm 2019: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
+ Năm 2019: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ.
+ Năm 2018: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
+ Năm 2018: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ.
+ Năm 2017: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
+ Năm 2016: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ.
+ Năm 2015: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
+ Năm 2014: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ.
+ Năm 2014: Công ty được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.
+ Năm 2013: Công ty được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.
+ Năm 2012: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ.
+ Năm 2011: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ.
+ Năm 2010: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
+ Năm 2009: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ.
+ Năm 2008: Công ty được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.
+ Năm 2007: Công ty được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
+ Năm 2005: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
+ Năm 2004: Công ty được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
+ Năm 2003: Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
+ Năm 2001: Công ty được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
+ Năm 1993: Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
+ Năm 1989: Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
+ Năm 1985: Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
+ Năm 1984: Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
    CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG TY ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG
- 01 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
- 02 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
- 12 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
- 16 đơn vị được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- 02 đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.
- 16 đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- 172 Bằng khen của của Bộ, Ngành được trao tặng cho tập thể.
    CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG
- 03 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
- 31 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
- 47 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- 04 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
- 38 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ngành.
- 569 Bằng khen của Bộ, Ngành được trao tặng cho các cá nhân.
Bấm vào đây để về đầu trang

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved