Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
 Phần mềm diệt Virut
 Kiểm kê đất đai CT31
 Kiểm kê đất đai 2015
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA2016
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
 
 
  DOWNLOAD PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI  
     
   
   
     
   1.  Phân hệ Đăng ký thống kê CESDATA18 - Kết nối với ViLIS,   eLIS  
     1.1.  Cài đặt  
      1.1.1 - Hướng dẫn cài đặt phần mềm  
      1.1.2 - Download Update Window (Đối với hệ diều hành Windows XP phiên bản cũ)  
      1.1.3 - Download .Net Framework 4.0  
      1.1.4 - Download SAP  Crystal Report 2011  
      1.1.5 - Download bộ ci CESDATA18  
   
    1.1.7 - Download file dữ liệu Excel mẫu để chuyển vo CESDATA18
     1.2.  Cập nhật phiên bản mới  
 
            - Từ ngày 1/5/2018, phần mềm Cesdata sẽ tự động thông báo có phiên bản mới, và người dùng vào trong Trợ giúp -> Cập nhật Cesdata để cập nhật phần mềm tự động.
 
              - Download Bản cập nhật CESDATA19 ngày 23/01/2019 (theo các văn bản quản lý đất đai hiện hành).  
   
   2.  Phân hệ Giấy chứng nhận MicroGCNs (V7)  
   
   
     
 
 3.  Phân hệ Giấy chứng nhận trên V8i
 
      Phân hệ giấy chứng nhận trên V8i là một module hỗ trợ xuất hồ sơ địa chính (hồ sơ kỹ thuật, trích lục, trích đo, kết quả đo đạc, bản mô tả, giấy chứng nhận...). Ngoài ra còn có các công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực địa chính và bản đồ.  
     
   4.  Phân hệ Xử lý ảnh Hồ sơ đất đai CesImage  
     4.1 - Download phần mềm Nhận dạng Số pht hnh Giấy chứng nhận SoPhGCN.  
     4.2 - Download phần mềm Xử lý ảnh hồ sơ đất đai CesImage (hồ sơ quét) ngày 18/8/2018 .  
     4.3 - Download phần mềm LandDocumen thống kê số lượng file ảnh, file hồ sơ, số lượng trang PDF Giấy chứng nhận, số lượng trang PDF các giấy tờ còn lại .  
     4.4 - Hướng dẫn giảm dung lượng file ảnh.  
     4.5 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm CesdataImage.  
     4.6 - Download phần mềm Share Point Designer 2007.  
     4.7 - Download phần mềm FileZillaServer.  
     4.8 - Download file dữ liệu Excel mẫu để chuyển thông tin hồ sơ quét vào CESDATA.  
     
   5.  Chuyển dữ liệu không gian, thuộc tính v hồ sơ qut vào ViLIS  
   
     5.2 - Download hướng dẫn kiểm tra bản đồ trước khi chuyển dữ liệu vào ViLIS  
     5.3 - Download Database LIS rỗng (LisEmpty.bak của phần mềm ViLIS), đã cập nhật mới nhất.  
     5.4 - Download hướng dẫn chuyển dữ liệu file bản đồ dc*.dgn vào ViLIS  
     5.5 - Download hướng dẫn chuyển dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét từ CESDATA vào ViLIS  
     5.6 - Download phần mềm CheckData để kiểm tra dữ liệu thuộc tính của  ViLIS  
     5.7 - Download phần mềm chuyển tự động các sơ đồ thửa đất (của các Giấy chứng nhận) vào ViLIS.  
     5.8 - Video hướng dẫn cch chuyển dữ liệu hồ sơ qut  vào ViLIS.  
          - Video  xử l ảnh qut tỉnh Kin Giang v chuyển thng tin  vo phần mềm CESDATA.  
          - Video cấu hnh File Zilla quản l hồ sơ qut  của ViLIS.  
          - Video cch chuyển dữ liệu hồ sơ qut  từ CESDATA vào ViLIS.
     
   6.  Phân hệ Đăng ký thống kê CESDATA12 - theo các văn bản quản lý đất đai có hiệu lực trước ngày 01/07/2014.  
    6.1 - Download file cơ sở dữ liệu (Database 12) mẫu.  
    6.2 - Download Bản cập nhật CESDATA12 ngày 25/6/2015.  
     
   7.  Phân hệ Đăng ký đất đai CESDATA15, 16, 17  
    7.1 - Download Bản cập nhật CESDATA15 ngày 2/2/2016.  
    7.2 - Download Bản cập nhật CESDATA16 ngày 27/12/2016.  
    7.3 - Download Bản cập nhật CESDATA17 ngày 15/4/2018.  
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2    
Tel: 08.62960429, 08.38995111 (124)       Fax: 08.38990538