Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Nghị quyết  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên

NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Khóa II (nhiệm kỳ 2010-2015)
Ngày 10 tháng 7 năm 2014, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa II (nhiệm kỳ 2010-2015) đã tiến hành kỳ họp lần thứ 18. [29/04/2016 8:55:37 SA]
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014
Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Đảng ủy Khối; sáu tháng đầu năm 2014, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tình hình ở Biển Đông – Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và điều hành của UBND thành phố tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có sự phát triển; quốc phòng, an ninh và chính trị trật tự xã hội được giữ vững ổn định. [28/04/2016 10:43:56 SA]

Các tin khác:
   
 

Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình

30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft