Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
 Phần mềm diệt Virut
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Kiểm kê đất đai 2015
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA2016
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
 
HỒ SƠ THÔNG TIN NHÀ ĐẤT
Tác giả: Vũ Văn Hậu   
1.Phiếu thông tin hiện trạng nhà đất khu vực TP.Hồ Chí Minh
   Phiếu thông tin hiện trạng nhà đất phục vụ công tác đăng ký thống kê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
   Ưu điểm : nhanh
 Dưới đây là danh sách các đơn vị đã cài đặt và đang sử dụng:
STT
Đơn vị sử dụng
Số lượng máy
1
   Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 104
9
2
   Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 204
8
3
  Trung tâm Địa chính Đô thị phía Bắc
4
4
  Trung tâm Địa chính Đô thị phía Nam
4
5
   Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 202
4
Tổng cộng
   29
 
2.Hồ sơ đền bù giải toả
   Tạo ra từng File bản vẽ chứa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính trên Autocad 14, Theo mẫu Hồ sơ đền bù giải toả. Khi đã có file Bản đồ (CESMAP) chương trình sẽ xuất từng file theo yêu cầu của người sử dụng
   Ưu điểm : nhanh, chính xác, dễ cài đặt
   Đơn vị đang sử dụng : Trung tâm Địa chính Đô thị phía Bắc
   Số lượng máy đã cài đặt và đang sử dụng: 4 máy
 
3.Trích lục bản đồ hiện trạng mặt bằng sử dụng đất Hải Phòng
  Ưu điểm : nhanh, chính xác, dễ cài đặt
   Đơn vị đang sử dụng : Trung tâm Địa chính Đô thị phía Bắc
   Số lượng máy đã cài đặt và đang sử dụng: 6 máy
 
4.Các hồ sơ (ví dụ hồ sơ 38) khác
    + Bản đồ địa chính thửa đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghịđịnh 181 và Thông tư 29.
+ Bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất ở
+  Bản vẽ sơ đồ nhà - đất để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất ở tại TP.Hồ Chí Minh.
  
   
 
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538