Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
 
 
  DOWNLOAD PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI  
     
   
     
   1.  Phân hệ Đăng ký đất đai TMNDATA - Kết nối với ViLIS,   eLIS  
        Trong đó TMNDATA23 - Kết nối với gCadas, VietMap, dữ liệu XML  
     1.1.  Cài đặt  
      1.1.1 - Hướng dẫn cài đặt phần mềm  
      1.1.2 - Download bộ cài TMNDATA23 (font unicode)  
   
      1.1.3 - Download bộ cài TMNDATA23TN (font unicode Khu vực Tây Nguyên)  
   
      1.1.4- Download bộ cài TMNDATA19 (font ABC)  
   
   
    1.1.5 - Download file dữ liệu Excel mẫu để chuyển vào TMNDATA
     1.2.  Cập nhật phiên bản mới theo văn bản quản lư đất đai hiện hành  
 
            - Từ ngày 1/5/2018, phần mềm TMNdata sẽ tự động thông báo có phiên bản mới, và người dùng vào trong Trợ giúp -> Cập nhật TMNdata để cập nhật phần mềm tự động.
 
              - Download Bản cập nhật TMNDATA23 (font unicode) ngày 01/06/2023.  
              - Download Bản cập nhật TMNDATA23TN (font unicode Khu vực Tây Nguyên) ngày 31/03/2023.  
              - Download Bản cập nhật TMNDATA19 ngày 24/05/2023.  
   
   2.  Phân hệ Giấy chứng nhận TMNGCNs (V7)  
   
   
     
 
 3.  Phân hệ Giấy chứng nhận trên V8i
 
      Phân hệ giấy chứng nhận trên V8i là một module hỗ trợ xuất hồ sơ địa chính (hồ sơ kỹ thuật, trích lục, trích đo, kết quả đo đạc, bản mô tả, giấy chứng nhận...). Ngoài ra còn có các công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực địa chính và bản đồ.  
     
   4.  Phần mềm thành lập bản đồ và các hồ sơ địa chính trên V8.5  
      Phần mềm chuyên nghiệp phục vụ trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chạy trên môi trường phần mềm nền Microstation V8.5 của hăng Bentley (Mỹ). Ứng dụng công nghệ ArcGIS của hăng ESRI (Mỹ) trong phân tích dữ liệu không gian bản đồ. Phần mềm được xây dựng với mục đích đơn giản hoá, tự động hoá các bước trong quá tŕnh thành lập bản đồ, lập hồ sơ địa chính góp phần làm tăng năng suất lao động, giảm thời gian thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả trong sản xuất..  
     
   5.  Phân hệ Xử lý ảnh Hồ sơ đất đai TMNImage  
     5.1 - Download phần mềm Nhận dạng Số phát hành Giấy chứng nhận SoPhGCN.  
     52 - Download phần mềm Xử lý ảnh hồ sơ đất đai TMNImage (hồ sơ quét) ngày 23/1/2023.  
     5.3 - Download phần mềm TMNDocument thống kê số lượng file ảnh, file hồ sơ, số lượng trang PDF Giấy chứng nhận, số lượng trang PDF các giấy tờ còn lại (23/1/2023).  
     5.4 - Hướng dẫn giảm dung lượng file ảnh.  
     55 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm TMNImage.  
     5.6 - Download file dữ liệu Excel mẫu để chuyển thông tin hồ sơ quét vào CESDATA.  
     
   6  Chuyển dữ liệu không gian, thuộc tính và hồ sơ quét vào ViLIS  
     6.1 - Download hướng dẫn kiểm tra bản đồ trước khi chuyển dữ liệu vào ViLIS  
     6.2 - Download hướng dẫn chuyển dữ liệu file bản đồ dc*.dgn vào ViLIS  
     6.3 - Download hướng dẫn chuyển dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét từ TMNDATA vào ViLIS  
     6.4 - Download phần mềm TMNCheckData để kiểm tra dữ liệu của  ViLIS ngày 5/11/2021  
     6.5 - Download phần mềm chuyển tự động các sơ đồ thửa đất (của các Giấy chứng nhận) vào ViLIS.  
     6.6 - Video hướng dẫn cách chuyển dữ liệu hồ sơ quét  vào ViLIS.  
          - Video  xử lư ảnh quét tỉnh Kiên Giang và chuyển thông tin  vào phần mềm TMNDATA.  
          - Video cấu h́nh File Zilla quản lư hồ sơ quét  của ViLIS.  
          - Video cách chuyển dữ liệu hồ sơ quét  từ CESDATA vào ViLIS.
     
   7  Phân hệ Đăng ký thống kê TMNDATA12 - theo các văn bản quản lý đất đai có hiệu lực trước ngày 01/07/2014.  
    7.1 - Download file cơ sở dữ liệu (Database) mẫu.  
    7.2 - Download Bản cập nhật TMNDATA12 ngày 25/6/2015.  
     
   8.  Phân hệ Đăng ký đất đai TMNDATA15, 16, 17  
    8.1 - Download Bản cập nhật TMNDATA15 ngày 2/2/2016.  
    8.2 - Download Bản cập nhật TMNDATA16 ngày 27/12/2016.  
    8.3 - Download Bản cập nhật TMNDATA17 ngày 15/4/2018.  
 
  Copyright © 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538