Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
CỔNG THÔNG TIN TMN

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019

  

Năm 2020

  

Năm 2021

  

Năm 2022

  

Năm 2023
Download phần mềm
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp giao ban công tác Quý I/2023 của Bộ TN&MT
7/2/2023 8:48:00 AM
(TN&MT) - Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban Chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị lãnh đạo Bộ TN&MT cần đoàn kết, đồng tâm “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” để hoàn thành các nhiệm vụ.

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi giao ban Chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2023. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân cùng lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Bộ. Cuộc họp giao ban được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ đã được giao. Ngoài ra, phải thường xuyên bổ sung các công việc phát sinh thêm từ các chỉ đạo, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tập trung cùng với Chính phủ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

6l0a9431.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp giao ban giao ban Chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã phát biểu, đóng góp xây dựng và đưa ra các một một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 02, 03/2023.

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ tổ chức lập kế hoạch, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cùng lĩnh vực, bảo đảm hoạt động đồng bộ, thống nhất.

Căn cứ thông báo phân bổ dự toán ngân sách được giao, các đơn vị rà soát nhiệm vụ chi trên cơ sở các nhiệm vụ chi trong Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023; Thực hiện các chương trình công tác về thanh tra, kiểm toán…

Đối với các lĩnh vực quản lý chuyên ngành: Trong lĩnh vực quản lý đất đai, sẽ tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) đảm bảo đồng bộ, thống nhất; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chủ động, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư…

Đối với lĩnh vực môi trường, tập trung theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, các địa phương trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Nắm bắt kịp thời những vướng mắc từ thực tiễn do quy định của các văn bản pháp luật để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện; sớm hoàn thành, trình Bộ trưởng ban hành 08 quy chuẩn quốc gia về môi trường theo Quyết định số 558/QĐ-BTNMT; Triển khai các dự án thí điểm về thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các địa phương; Triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

6l0a9424.jpg
Lãnh đạo các đơn vị báo cáo

Đối với Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: khẩn trương tổ chức xây dựng Hồ sơ xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản; Xây dựng Nghị định sửa các Nghị định thi hành Luật khoáng sản, tập trung tháo gỡ kịp thời các nội dung vướng mắc đặc biệt đối với việc cấp phép mỏ VLXD đáp ứng nhu cầu của các dự án trọng điểm quốc gia; Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; rà soát rút ngắn thời gian cấp phép mỏ Vật liệu xây dựng.

Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Triển khai xây dựng Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông: Đồng Nai, Mã, Hương… Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Xây dựng Đề án tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ tư.

Lĩnh vực biển và hải đảo: Khẩn trương hoàn thành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Tổ chức làm việc với các Bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp phép cho các tổ chức tiến hành khảo sát tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi; giải quyết các vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục và quy định đối với hoạt động nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng biển.

Trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, sẽ hoàn thành Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026 – 2030; triển khai Chiến lược phát triển ngành KTTV giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể quản lý thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi và trung du.

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo COP26. Tiếp tục thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả COP26; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 và các đề án, chiến lược về biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về thực hiện JETP…

6l0a9431.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đánh giá, kể từ đầu năm 2023, mặc dù có có một số khó khăn do phải tái cơ cấu các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ, tuy nhiên các hoạt động, công tác tổ chức, điều hành của các đơn vị đã hoàn thành rất tốt, đáp ứng được thực tiễn đặt ra, phục vụ doanh nghiệp, người dân. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị cần nhanh chóng hoàn thiện các nhiệm vụ để đảm bảo các chế độ chính sách, hoạt động được thông suốt, không có khoảng trống.

Đối với chương trình công tác kế hoạch, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ cần xác định nhiệm vụ ưu tiên là xây dựng thể chế, xây dựng chính sách pháp luật, do đó phải có kế hoạch thật cụ thể để khi triển khai công việc sẽ đánh giá được sức mạnh tổng thể, toàn diện, đảm bảo “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” để hoàn thành các nhiệm vụ.

Đối với từng nhiệm vụ cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo các lĩnh vực chuyên môn cần họp, bàn với các bộ ngành như, Quốc hội, Bộ Xây dựng… chỉ ra đúng nguyên nhân tồn tại hiện nay và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn hiện nay.

Với lĩnh vực môi trường, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai các chính sách được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, có những vấn đề phát sinh cần đưa ra các giải pháp báo cáo lên Chính phủ chỉ đạo cụ thể.

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng với Bộ Công an Kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường triển khai công việc đảm bảo năm 2025 phải hoàn thiện csdl thông tin đất đai…

Hiện đại hóa công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai; hiện đại hóa hạ tầng không gian địa lý, ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài TN&MT…

Ngoài ra, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị tổ chức sớm kiện toàn tổ chức, đảm bảo công tác, chế độ chính sách người lao động được đảm bảo; Rà soát lại các công việc để cùng lãnh đạo bộ đưa ra phương án giải quyết, tránh tồn đọng…

Với sự đồng tâm, hiệp lực, gắn kết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tin tưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng và ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung sẽ đạt nhiều thành tựu đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

 

theo Báo điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Các tin khác
  Chương trình ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác với Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
  Ngày Môi trường Thế giới
  Thứ trưởng cùng nhiều cá nhân, tập thể Bộ Tài nguyên và Môi trường được đề nghị tặng Huân chương
  Hội thao công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
  Công ty TN&MT miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động 2024
  Danh sách Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu xuất bản sách “Luật Đất đai – Hỏi và Đáp” để phổ biến, tuyên tuyền pháp luật
  Bước khởi đầu, thí điểm cho chính sách nhà ở toàn dân
  Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Bộ Tài nguyên và Môi trường sẵn sàng đón nhận ý kiến đóng góp của các nhà khoa học
  Chào năm mới 2024
  Đông Nam Bộ sẽ là nơi thí điểm cơ chế, chính sách cần đổi mới, tạo đột phá
  NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN LÃM DOANH NGHIỆP LẦN II - NĂM 2023
  Ứng dụng công nghệ GIT trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp
  Khối thi đua số VI - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
  Đảng bộ Công ty TNHH MTV TN&MT miền Nam tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ
  Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT tại TP.HCM
  Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường Biểu dương 68 tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng TN&MT cho ông Đặng Quốc Khánh
  Công ty TN&MT miền Nam có thêm Phó Tổng Giám đốc
Hôm qua có 2 văn bản mới
VP : 1 (VB)
Cong Doan CS : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 5 lúc 09:01 11/7
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 8, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved