Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
CỔNG THÔNG TIN TMN

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019

  

Năm 2020

  

Năm 2021

  

Năm 2022

  

Năm 2023
Download phần mềm
Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua VI
24/6/2022 3:21:00 PM
Được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số VI, ngày 24/06/2022, trong không khí phấn khởi chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022), Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam (Khối trưởng) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đến dự Hội nghị có Ông Lê Xuân Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền đã thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường tới dự và chỉ đạo Hội nghị cùng các đồng chí Lãnh đạo và các đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị đã đến tham dự Hội nghị.

Theo Quyết định số 601/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 3 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022 về công nhận khối trưởng Khối thi đua năm 2022, trong đó, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam làm Khối trưởng, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam làm Khối phó Khối thi đua số VI. Khối thi đua số VI gồm 07 đơn vị:

1. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam;

2. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;

3. Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam;

4. Báo Tài nguyên và Môi trường;

5. Công ty Cổ phần Thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam;

6. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng;

7. Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác thi đua của Khối, Khối thi đua số VI luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền trong việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện để Khối thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành tài nguyên và môi trường.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối luôn quan tâm, chú trọng đến công tác thi đua, khen thưởng gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác sáng kiến trong phong trào thi đua cũng luôn được Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo.

Các chế độ khen thưởng của các cơ quan thuộc Khối căn cứ vào quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thể chế hóa bằng các quy định, quy chế khen thưởng cụ thể.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, thống nhất giữa các tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, khối gồm 07 cơ quan, đơn vị, mỗi cơ quan, đơn vị đều có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, dẫn đến việc xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 chỉ mang tính chất chung, cần có sự chỉ đạo các lãnh đạo các đơn vị để cụ thể hóa vào kế hoạch của đơn vị mình.

Viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị chủ yếu kiêm nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng, nên công tác tổng hợp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tham mưu, đề xuất khen thưởng có thời điểm còn chậm so với kế hoạch.

Công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị trong Khối còn hạn chế; một số đơn vị còn chưa quan tâm đến công tác quy hoạch, định hướng thi đua, khen thưởng, dẫn đến một số cá nhân có thành tích nổi bật, nhưng khi đề xuất khen thưởng không đủ tiêu chuẩn, do thiếu tính liên tục.

Theo báo cáo đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua số VI từng bước đi vào chiều sâu, bảo đảm nền nếp, hiệu quả và có tác dụng tích cực trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị trong Khối; các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, thống nhất giữa các tổ chức để thực hiện nhiệm vụ chính trị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tư tưởng ổn định, tinh thần tương thân, tương ái, sáng tạo, nỗ lực trong lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Tại Hội nghị một số giải pháp đã được đề ra cho phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên và công chức, viên chức, người lao động trong Khối; nêu cao tự giác chấp hành các quy định về văn hóa công sở, tổ chức thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đơn vị.

3. Các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện, phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả, chất lượng. Từng bước cải thiện điều kiện làm việc, chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

  4. Quan tâm đến công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, nhất là công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị trong Khối, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, hướng về Biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

SNRE
 
Các tin khác
  Chương trình ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác với Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
  Ngày Môi trường Thế giới
  Thứ trưởng cùng nhiều cá nhân, tập thể Bộ Tài nguyên và Môi trường được đề nghị tặng Huân chương
  Hội thao công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
  Công ty TN&MT miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động 2024
  Danh sách Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu xuất bản sách “Luật Đất đai – Hỏi và Đáp” để phổ biến, tuyên tuyền pháp luật
  Bước khởi đầu, thí điểm cho chính sách nhà ở toàn dân
  Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Bộ Tài nguyên và Môi trường sẵn sàng đón nhận ý kiến đóng góp của các nhà khoa học
  Chào năm mới 2024
  Đông Nam Bộ sẽ là nơi thí điểm cơ chế, chính sách cần đổi mới, tạo đột phá
  NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN LÃM DOANH NGHIỆP LẦN II - NĂM 2023
  Ứng dụng công nghệ GIT trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp
  Khối thi đua số VI - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
  Đảng bộ Công ty TNHH MTV TN&MT miền Nam tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ
  Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT tại TP.HCM
  Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường Biểu dương 68 tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng TN&MT cho ông Đặng Quốc Khánh
  Công ty TN&MT miền Nam có thêm Phó Tổng Giám đốc
22/06/2024 có 5 văn bản mới
KHKD : 5 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 2 lúc 09:50 24/6
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 8, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved