Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
CỔNG THÔNG TIN TMN

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019

  

Năm 2020

  

Năm 2021

  

Năm 2022

  

Năm 2023
Download phần mềm
Tìm hướng gỡ 'nút thắt' về đất đai trong doanh nghiệp Nhà nước
4/4/2022 2:39:00 PM
Một trong những vướng mắc khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (CPH DNNN) là vấn đề liên quan đến đất đai. Trong bối cảnh tiến trình cơ cấu lại khối DN này không thể chậm trễ được nữa, cần có hướng gỡ "nút thắt" này.

Theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025", thời gian tới việc cổ phần hóa DNNN và thoái vốn Nhà nước tại DN cần tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, bảo đảm thực chất, hiệu quả, khả thi, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không làm mất thương hiệu, bản sắc DN; đánh giá, xác định đầy đủ các nguồn lực về vốn, đất đai, thương hiệu…

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần kịp thời rà soát, sửa đổi các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai... và các văn bản pháp luật khác có liên quan để khắc phục vướng mắc phát sinh trong cơ cấu lại DNNN, đầu tư, quản lý vốn Nhà nước tại DN để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tiễn.

Tiến độ CPH chưa đạt kế hoạch và nguyên nhân

Liên quan đến vấn đề CPH DNNN, mặc dù giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã ban hành 30 nghị định, 3 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 quyết định; các bộ ban hành 19 thông tư, tập trung vào cơ chế, chính sách về CPH, thoái vốn tại DNNN cho phù hợp với hệ thống luật mới ban hành… Tuy nhiên, kết quả CPH không đạt kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/12/2020, lũy kế giai đoạn 2016-2020 cả nước đã có 180 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH với tổng giá trị DN là 489.690 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn Nhà nước là 233.792 tỷ đồng.

Trong số các DN này, chỉ có 39/128 DN thuộc danh mục CPH theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ (đạt 30% kế hoạch CPH giai đoạn 2017-2020). 

Về nguồn lực, các DNNN hiện chiếm khoảng 0,08% số lượng DN; 7% tổng tài sản; 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ DN đang hoạt động trong cả nước; khoảng 25,78% tổng vốn sản xuất, kinh doanh và 23,4% giá trị tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn của các DN đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh.

Trong các nguyên nhân chưa đạt kế hoạch CPH nêu trên có thực tế là các DN trong diện CPH hầu hết là các DN lớn, tình hình tài chính phức tạp, sở hữu nhiều đất đai. Bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách được ban hành, sửa đổi, hoàn thiện theo hướng chặt chẽ hơn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khiến DN CPH phải thực hiện nhiều quy trình, thủ tục, mất nhiều thời gian do lịch sử pháp lý đất đai phức tạp. Sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất còn chậm và chưa tốt. Một số quy định còn chưa thật rõ và linh hoạt cũng khiến các địa phương "ngại" phê duyệt phương án sử dụng đất.

Đề xuất giải pháp xử lý đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Theo Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/ 6/2018 của Quốc hội khóa XIV, các cơ quan chức năng cần tăng cường rà soát diện tích đất của các DNNN; hoàn thành việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực hiện việc xác định giá đất cụ thể phù hợp với quy định của Luật Đất đai để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN CPH. Tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của DN, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của DN sau CPH, bảo đảm tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án CPH của DN. Trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt thì tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật.

Như vậy, quán triệt và bám sát nguyên tắc này thì đất có nguồn gốc CPH sẽ được xử lý theo 2 hướng. Thứ nhất, tính đúng, tính đủ giá trị quyền sử dụng đất và triển khai phương án CPH theo quy trình đã định. Thứ hai, không tính giá đất vào giá trị DN khi CPH mà trả đất về cho Nhà nước để sử dụng cơ chế thuê đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành CPH.

Bên cạnh việc tiếp tục hướng dẫn cách thức xác định giá đất cụ thể (cả thuê và giao) theo quy định của Luật Ðất đai năm 2013, nếu thực hiện tốt việctách quá trình xử lý liên quan đến đất đai ra khỏi quá trình CPH DN sẽ tạo hướng khả thi và hiệu quả cao trong giải bàn toán khó nhất, vướng nhất hiện nay.

Đó là việc xác định giá trị quyền sử dụng đất và lợi thế kinh doanh của các DNNN cần CPH đang nắm giữ phần đất ở vị trí đẹp trong khu đô thị và cả ở những khu vực hẻo lánh khó xác định giá thị trường (do ở Việt Nam chưa có thị trường chuẩn để tham khảo, giá đất ảnh hưởng nhiều yếu tố như diện tích, cơ sở hạ tầng, hướng mặt tiền…).

Tránh định giá giá trị DNNN không sát thực tế (quá cao hoặc quá thấp) khi xây dựng phương án CPH.

Giảm tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết định khi có vướng mắc liên quan đến việc xử lý đất đai…

Những giải pháp này nếu làm tốt sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ và giảm rủi ro trong CPH DNNN. Qua đó, hài hòa được lợi ích, ngăn chặn thất thoát tài sản công và tối ưu hóa các nguồn lực về đất đai, thương hiệu, truyền thống, lịch sử... của DN, đồng thời, bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động của DNNN theo nguyên tắc thị trường…/.

                                                         TS. Nguyễn Minh Phong

 

theo Báo điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Các tin khác
  Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000
  Chào năm mới 2022
  Năm 2030: Đo vẽ bản đồ toàn bộ diện tích đất liền và trên biển
  TP.HCM hạn chế tối đa đi lại từ khu vực này sang khu vực khác
  Nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá
  TPHCM sẽ thí điểm cho người dân xây nhà ở trên đất nông nghiệp
  Bất động sản TP.HCM: Năm 2019, tâm điểm vẫn là đất nền
  Luật Đo đạc và Bản đồ - Cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam
  Xây dựng cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với diện tích nhỏ hẹp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
  Hội nghị Trung ương 7 thảo luận 3 Đề án quan trọng
  Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Công Thành giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính thức có Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018
  Hà Nội: Cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt 98,9%
  Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 12-16/3/2018
  Mức tiền lãi chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT năm 2018
  Quy định mới về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018
  Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa: Khó khăn vướng mắc nhất là bàn giao lại đất của các nông, lâm trường cho địa phương
  Hiện đại hóa nền hành chính
  Phạt đến 300 triệu nếu chủ đầu tư tính sai diện tích căn hộ
Hôm qua có 2 văn bản mới
VP : 1 (VB)
Cong Doan CS : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 5 lúc 09:01 11/7
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 8, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved