Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
CỔNG THÔNG TIN TMN

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019

  

Năm 2020

  

Năm 2021

  

Năm 2022
Download phần mềm
Năm 2026, sẽ hoàn thành xây dựng 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành TN&MT
23/2/2022 9:20:00 AM
Theo lộ trình kế hoạch Dự án “Phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu TNMT kết nối liên thông cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin các Bộ, ngành, địa phương”, năm 2026, Bộ TN&MT sẽ tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành TN&MT.

 

Chiều 21/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp nghe Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT báo cáo về hoàn thiện dự án cơ sở dữ liệu ngành TN&MT.

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cho biết, Dự án “Phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu TNMT kết nối liên thông cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin các Bộ, ngành, địa phương” được xây dựng nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng dữ liệu số về TN&MT với giải pháp công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cung cấp đầy đủ dữ liệu đầu vào cơ bản, cần thiết phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của TN&MT góp phần thay đổi phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nhanh chóng về TN&MT; phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Theo đó, về mục tiêu cụ thể, Dự án nhằm hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung cấp được các sản phẩm tri thức cho cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến.

Cùng với đó, hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Trong đó, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường tạo nền tảng Chính phủ điện tử được hoàn thành; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng hoàn thiện; kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng; cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Triển khai, vận hành, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính nền tảng, nhu cầu khai thác sử dụng lớn, bao gồm: nền địa lý quốc gia, đất đai quốc gia; khí tượng thủy văn quốc gia; quan trắc quốc gia về tài nguyên và môi trường, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan.

Đồng bộ hóa với hệ thống, thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai, quản trị các giao dịch về đất đai, quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất cũng như giải quyết tranh chấp về đất đai, … để từ đó những quyết định về hoạch định chính sách phát triển được hình thành với độ tin cậy cao. Đồng thời, tạo lập, vận hành Cổng dữ liệu và dữ liệu mở về TN&MT.

img_5842_resize.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ tập trung xây dựng các nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu TN&MT; xây dựng, hoàn thiện cơ sơ dữ liệu TN&MT; xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia; xây dựng Cổng dữ liệu, Cổng dữ liệu mở về TN&MT; đào tạo và truyền thông.

Dự kiến, dự án sẽ triển khai trong 4 năm. Trong đó, năm 2022 tập trung lập, phê duyệt thiết kế chi tiết dự án.

Giai đoạn 2023 - 2024 sẽ tập trung xây dựng các nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu TN&MT; xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia; kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính nền tảng, nhu cầu khai thác sử dụng lớn, bao gồm: nền địa lý quốc gia, đất đai quốc gia, quan trắc quốc gia về TN&MT, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan; xây dựng, hoàn thiện 20% cơ sở dữ liệu chuyên ngành TN&MT và các hệ thống ứng dụng quản lý cập nhật dữ liệu.

Giai đoạn 2024-2025, tập trung xây dựng các nền tảng công nghệ, các ứng dụng, dịch vụ chuyên ngành đặc thù phục vụ khai phá, phân tích, xử lý, công bố, cung cấp dữ liệu, thông tin lĩnh vực chuyên ngành, tổng hợp; xây dựng, hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT; hoàn thành xây dựng 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành TN&MT và các hệ thống ứng dụng quản lý cập nhật dữ liệu và đào tạo, truyền thông.

Tiếp đó, năm 2026 sẽ hoàn thành xây dựng 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành TN&MT và các hệ thống ứng dụng quản lý cập nhật dữ liệu.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến để đảm bảo hiệu quả của dự án trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc xác định cụ thể các nội dung, sản phẩm kế thừa tại các dự án đã và đang triển khai; đề xuất xem xét, bổ sung bảng thông tin các loại dữ liệu chuyên ngành xây dựng trong dự án.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT - đơn vị chủ trì cần rà soát lại mục tiêu, nội dung và giải pháp của Dự án bên cạnh việc đảm bảo các nội dung phải tuân theo các quy định để phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, những quy định về kết nối chia sẻ dữ liệu.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định pháp lý có liên quan trong đó trọng tâm là vận hành, khai thác hệ thống/dữ liệu, các quy định pháp lý về phương thức, đơn giá sử dụng khai thác dữ liệu phù hợp với bối cảnh, công nghệ nhằm mang lại các giá trị, nguồn thu cho dữ liệu TN&MT.

theo Báo điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Các tin khác
  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
  Đổi mới về tài chính, giá đất: Tăng minh bạch quản lý, công bằng quyền lợi và hiệu quả nguồn thu - Hướng đến đảm bảo an sinh xã hội và khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp
  Bàn giao kết quả Dự án Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia giai đoạn 2 cho Bộ Quản lý đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng Campuchia
  Thư chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính sách đất đai cần đánh giá tác động xã hội để đảm bảo quyền lợi người dân
  Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua VI
  Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT năm 2022
  “Tuổi trẻ Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam đoàn kết, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững”
  Công ty TN&MT Miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022
  Tăng tốc số hóa dữ liệu phục vụ người dân
  Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin
  Ban hành 4 Văn bản hợp nhất Thông tư về đất đai
  Ngành TN&MT nỗ lực thi đua sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới Nhâm Dần
  Gặp gỡ, tri ân các thế hệ cán bộ, người lao động công ty qua các thời kỳ và sự quyết tâm xây dựng công ty phát triển vững mạnh trong thời đại kỷ nguyên số
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Ngành TN&MT sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Ngành TN&MT TP.HCM triển khai nhiệm vụ năm 2022
  Dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện biến chủng mới, Thủ tướng ra công điện ứng phó
  Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp toàn diện, hiệu quả, kịp thời để chuyển sang trạng thái mới
  Luật Đất đai (sửa đổi) cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng
  Công ty TN&MT Miền Nam: Tập trung nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập người lao động
03/10/2022 có 2 văn bản mới
VP : 1 (VB)
KHKD : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 4 lúc 11:10 5/10
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved