Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
CỔNG THÔNG TIN TMN

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019

  

Năm 2020

  

Năm 2021

  

Năm 2022
Download phần mềm
Luật Đất đai (sửa đổi) cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng
23/7/2021 9:16:00 AM
(TN&MT) - Các đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án Luật quan trọng, cần nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp một cách thận trọng, kỹ lưỡng trong quá trình soạn thảo. Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, chiều 21/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Tán thành cao với dự kiến Chương trình năm 2022

Theo Tờ trình, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 sau khi điều chỉnh, bổ sung như sau: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021) thông qua 1 dự thảo Nghị quyết; Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021) thông qua 1 dự án luật theo quy trình tại một kỳ họp; cho ý kiến 5 dự án luật khác.

Về dự kiến Chương trình năm 2022 cụ thể như sau: Tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) thông qua 5 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 và dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023; cho ý kiến 5 dự án Luật khác.

Tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) thông qua 4 dự án Luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3; cho ý kiến 2 dự án Luật khác (trong đó, có dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho ý kiến lần 2).

Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021. Đồng thời, các đại biểu cũng cho rằng cần sớm cụ thể hóa, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Văn kiện, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định của Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, cần đề cao công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, cần tập trung trí tuệ của các cơ quan, tổ chức có liên quan vào việc chuẩn bị cũng như triển khai thực hiện Chương trình.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội, tán thành cao với việc ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện các cam kết quốc tế; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp; bảo đảm phù hợp, thống nhất với các Luật, Nghị quyết của Quốc hội mới được ban hành; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, đại biểu Nguyễn Anh Trí và một số đại biểu cho rằng, nên chăng cần có một văn bản của Quốc hội quy định cụ thể về vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 một cách mạnh mẽ, hiệu quả. Hoặc đưa vào Chương trình những Luật có liên quan đến vấn đề phòng chống dịch bệnh như Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm …

Tham gia phát biểu, đại biểu Trương Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh, đề nghị quan tâm đến hành lang pháp luật về hội nhập vì thời gian vừa qua chúng ta tham gia nhiều sân chơi chung, ký kết nhiều Hiệp định, Công ước. Do đó, đề nghị sửa đổi, cải tiến thêm hệ thống pháp luật về trọng tài và hòa giải thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trong thực tiễn.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị không bổ sung dự án vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội; không trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình những dự án chưa bảo đảm chất lượng, không bảo đảm hồ sơ theo quy định. Không lạm dụng hình thức văn bản nghị quyết để sửa luật. Việc đề xuất xây dựng một luật sửa nhiều luật phải được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế để thúc đẩy sự phát triển nhưng không tạo ra những khó khăn phức tạp mới trong hệ thống pháp luật và trong quá trình thực hiện.

Luật Đất đai (sửa đổi) cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng

Cho ý kiến cụ thể về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Tô Văn Tám - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum chỉ ra rằng, dự án Luật này cần tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa kịp thời những vấn đề được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Kết luận của Trung ương sau khi tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp một cách thận trọng, kỹ lưỡng trong quá trình soạn thảo để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đại biểu nêu rõ, đây là một dự án Luật đang được cử tri và nhân dân quan tâm, sự thận trọng là có cơ sở bởi tính phức tạp và nội dung rộng lớn của vấn đề. Trên thực tế việc quản lý và sử dụng đất đai cho thấy đất đai chưa được quản lý tốt, vẫn còn tiêu cực xảy ra.

Còn Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, bày tỏ sự tán thành cao việc đưa dự án Luật Đất đai vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh. Đây là dự án Luật quan trọng, cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng, việc thông qua một dự án Luật phụ thuộc nhiều vào chất lượng chuẩn bị hồ sơ dự án Luật. Do đó, nếu khả năng chuẩn bị dự án Luật tốt, khẩn trương có thể đẩy nhanh hơn tiến trình thông qua Luật, đảm bảo luật có hiệu quả đưa và đưa vào thực tiễn một cách sớm nhất.

Kết luận một số nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, sau thời gian thảo luận khẩn trương, sôi nổi, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, đề xuất thêm nhiều biện pháp để tiếp tục đổi mới phương pháp xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan chủ quản đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, soạn thảo một số dự án luật nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa Văn kiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện; đề nghị các cơ quan có liên quan cần chuẩn bị sớm các tài liệu của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV để gửi các đại biểu Quốc hội có thời gian xem xét, tham gia ý kiến.

Theo Báo điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Các tin khác
  Khối thi đua số VI - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
  Đảng bộ Công ty TNHH MTV TN&MT miền Nam tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ
  Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT tại TP.HCM
  Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường Biểu dương 68 tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng TN&MT cho ông Đặng Quốc Khánh
  Công ty TN&MT miền Nam có thêm Phó Tổng Giám đốc
  Công ty TN&MT miền Nam: Hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2022
  Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT: Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Lắng nghe ý kiến để hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp giao ban công tác Quý I/2023 của Bộ TN&MT
  Chào năm mới 2023
  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày
  Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TN&MT miền Nam nhiệm kỳ 2022 -2027
  Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị phát triển vùng Đông Nam Bộ
  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
  Đổi mới về tài chính, giá đất: Tăng minh bạch quản lý, công bằng quyền lợi và hiệu quả nguồn thu - Hướng đến đảm bảo an sinh xã hội và khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp
  Bàn giao kết quả Dự án Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia giai đoạn 2 cho Bộ Quản lý đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng Campuchia
  Thư chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính sách đất đai cần đánh giá tác động xã hội để đảm bảo quyền lợi người dân
Hôm qua có 1 văn bản mới
VP : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 2 lúc 14:41 2/10
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved