Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
CỔNG THÔNG TIN TMN

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019

  

Năm 2020

  

Năm 2021

  

Năm 2022
Download phần mềm
Khối Thi đua số VI, Bộ TN&MT tập trung tuyên truyền gương người tốt, việc tốt
11/3/2021 3:21:00 PM
(TN&MT) - Chiều 10/3, tại Hà Nội, Khối Thi đua số VI, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo 7 đơn vị thuộc Khối thi đua số VI. Bao gồm: Báo Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam; Công ty Cổ phần thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập Báo TN&MT – Khối trưởng Khối Thi đua số VI năm 2020 báo cáo kết quả của Khối

Ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập Báo TN&MT – Khối trưởng Khối Thi đua số VI năm 2020 cho biết, trong năm 2020, công tác thi đua khen thưởng của Khối có tác dụng tích cực trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị trong Khối, kịp thời động viên, khích lệ tổ chức, cá nhân đạt thành tích trong công tác; các đơn vị trong Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, ổn định đời sống cho công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo vẫn hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Khối trưởng Khối thi đua số VI năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” giai đoạn 2019 – 2020 nhằm tạo sự đột phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới (2021 - 2025); đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn (2016 - 2020).

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và nhiệm kỳ 2020 -2025; Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 -2020.

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trong Khối đã được cấp cơ sở khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng như: Báo TN&MT được Bộ TN&MT khen thưởng là đơn vị điển hình tiên tiến ngành TN&MT giai đoạn 2015 - 2020;  Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam được Bộ TN&MT công nhận tập thể Công ty và 1 cá nhân là điển hình tiên tiến cấp Bộ giai đoạn 2015 -2020.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập Báo TN&MT bàn giao chức vụ Khối trưởng Khối trưởng Khối thi đua số VI năm 2021 cho ông Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn một số khó khăn, ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập Báo TN&MT, Khối trưởng Khối Thi đua số VI năm 2020 cho biết, Khối gồm 7 cơ quan, đơn vị, mỗi cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, dẫn đến việc xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 vẫn mang tính chất chung, cần có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt hơn nữa của lãnh đạo các đơn vị để cụ thể hóa vào kế hoạch của riêng đơn vị mình.

Trong khi đó, công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị trong Khối còn hạn chế; một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác quy hoạch, định hướng thi đua, khen thưởng, dẫn đến một số cá nhân có thành tích nổi bật, nhưng khi đề xuất khen thưởng không đủ tiêu chuẩn, do thiếu tính liên tục.

Do vậy, trong năm 2021, Khối thi đua số VI sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ TN&MT để triển khai, chủ động giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối, góp phần nâng cao vai trò quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT trong sự phát triển chung của đất nước.

Các cơ quan truyền thông trong Khối sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực.

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền - Bộ TN&MT ghi nhận các kết quả đã đạt được của Khối thi đua số VI trong năm 2020. “Trong năm 2020 trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, mặc dù, các cơ quan, đơn vị trong Khối là các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn, song các đơn vị đã có nhiều sáng kiến, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra”, ông Vũ Minh Sơn nhất mạnh.

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Khối thi đua số VI trong năm 2020.

Về phương hướng năm 2021, ông Vũ Minh Sơn cho biết, các cơ quan, đơn vị cần tập trung bám sát Kế hoạch số 953 của Bộ TN&MT về phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua, qua đó phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của mọi tập thể, cá nhân, lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Nhất trí với phương hướng năm 2021 của Khối thi đua số VI, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn cho rằng, các phong trào thi đua cần tập trung vào các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất. Đặc biệt, cần tăng cường công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Ông Vũ Minh Sơn đề nghị, đối với các cơ quan báo chí trong Khối thi đua số VI, cần tập trung tuyên truyền gương người tốtviệc tốt để biểu dươngtôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong Khối và toàn ngành.

Bảy cơ quan, đơn vị Khối thi đua số VI ký kết Bản Đăng ký giao ước thi đua năm 2021

Nhân dịp này, ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập Báo TN&MT – Khối trưởng Khối Thi đua số VI năm 2020 đã Công bố Quyết định số 382 của Bộ TN&MT công nhận Khối trưởng, Khối phó các Khối thi đua năm 2021. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng là Khối trưởng Khối thi đua số VI; Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam là Khối phó. Đồng thời, 7 cơ quan đơn vị trong Khối đã ký kết Bản Đăng ký giao ước thi đua năm 2021.

theo Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường
 
Các tin khác
  Bàn giao kết quả Dự án Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia giai đoạn 2 cho Bộ Quản lý đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng Campuchia
  Thư chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính sách đất đai cần đánh giá tác động xã hội để đảm bảo quyền lợi người dân
  Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua VI
  Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT năm 2022
  “Tuổi trẻ Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam đoàn kết, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững”
  Công ty TN&MT Miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022
  Tăng tốc số hóa dữ liệu phục vụ người dân
  Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin
  Ban hành 4 Văn bản hợp nhất Thông tư về đất đai
  Năm 2026, sẽ hoàn thành xây dựng 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành TN&MT
  Ngành TN&MT nỗ lực thi đua sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới Nhâm Dần
  Gặp gỡ, tri ân các thế hệ cán bộ, người lao động công ty qua các thời kỳ và sự quyết tâm xây dựng công ty phát triển vững mạnh trong thời đại kỷ nguyên số
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Ngành TN&MT sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Ngành TN&MT TP.HCM triển khai nhiệm vụ năm 2022
  Dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện biến chủng mới, Thủ tướng ra công điện ứng phó
  Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp toàn diện, hiệu quả, kịp thời để chuyển sang trạng thái mới
  Luật Đất đai (sửa đổi) cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng
  Công ty TN&MT Miền Nam: Tập trung nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập người lao động
  BẢN TIN HỘI NGHỊ CỦA CÔNG TY NĂM 2021
10/08/2022 có 2 văn bản mới
BCH.Đang Uy : 1 (VB)
VP : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 6 lúc 15:00 12/8
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved