Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
CỔNG THÔNG TIN TMN

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019

  

Năm 2020

  

Năm 2021

  

Năm 2022
Download phần mềm
Ngành TN&MT: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển" hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2025
22/2/2021 8:51:00 AM
Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác năm 2021, sáng 17/2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu). Cùng dự và chủ trì có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành chủ trì Cuộc họp triển khai công tác năm 2021

Cuộc họp trực tuyến có lãnh đạo các đơn vị quản lý Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ TN&MT tại 35 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Nhân dịp xuân mới Tân Sửu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chúc các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị; các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành cùng gia đình dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành tựu trong công tác.

Bộ trưởng cho biết, đất nước vừa bước qua năm 2020, khép lại một giai đoạn phát triển với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh thiên tai do biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu. Tuy vậy, với quyết tâm, nỗ lực và tinh thần đổi mới, toàn Ngành đã lắng nghe từ thực tiễn và cơ sở để hoàn thiện thể chế, chủ động triển khai các giải pháp giải quyết thách thức, điểm nghẽn, vấn đề nảy sinh để tài nguyên và môi trường, từ đó, có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tạo dựng nền tảng phát triển tương xứng với tiềm năng của Ngành trong dòng chảy phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng biểu dương và gửi lời cảm ơn chân thành tới từng cán bộ ở từng vị trí của mình đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của toàn Ngành.

Bộ trưởng cho biết, năm 2021, năm Tân Sửu là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm đầu tiên triển khai kế hoạch 5 năm 2021 - 2026 và thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Với tinh thần là bắt tay ngay vào việc, tôi đề nghị các đơn vị quán triệt tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” thực hiện ngay xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ đến từng tuần, tháng, quý; phân công trách nhiệm cho từng lãnh đạo phụ trách, từng đơn vị để đảm bảo tiến độ và chất lượng.” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm chính để từng lĩnh vực, từng đơn vị cùng thực hiện để đưa đưa ngành Tài nguyên và Môi trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra.

Thể chế, chính sách, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng

Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch Tổng kết thi hành Luật và sửa đổi Luật đất đai; khẩn trương thành lập các tổ để nghiên cứu sửa đổi theo chuyên đề; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng trong xây dựng kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm ban hành các Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai; Nghị định của Chính phủ quy định về tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp.

Tổng cục Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường sửa đổi; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành Luật hiệu quả ngay khi có hiệu lực. Chủ trì phối hợp với vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường tiếp cận với quy chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo triển khai Chương trình xây dựng văn bản pháp luật, khẩn trương thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai; thường xuyên báo cáo Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo cho ý kiến; kịp thời báo cáo Bộ trưởng những vấn đề lớn, phát sinh để giải quyết tháo gỡ.

Để công tác quản lý tài nguyên và môi trường được thực hiện hiệu quả và kiểm soát tốt, Bộ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ cần thay đổi, thống nhất lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để làm sáng tỏ các sai phạm, trách nhiệm nếu có; cần chủ động, bố trí nguồn lực để thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất; tập trung giải quyết nhanh các vụ khiếu kiện phát sinh để đảm bảo ổn định trật tự an toàn, xã hội.

Triển khai ngay kế hoạch cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai ngay kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Rà soát, thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành. Tập trung phối hợp với các địa phương thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất.

Từng bước thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường. Tăng cường công tác truyền thông về các chính sách mới, các điểm sáng mô hình tốt ở địa phương; thúc đẩy thi đua sáng tạo, đóng góp, hiến kế cho phát triển Ngành.

Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu xây dựng Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ Chính phủ mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư về  hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường.

Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện Dự án mở rộng Trụ sở Bộ để đưa các cơ quan hành chính của Bộ tập trung về một mối, đảm bảo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác năm 2021

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tài nguyên và môi trường

Với lĩnh vực đất đai, bên cạnh xây dựng các chủ trương, giải pháp mới cho hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, cần tập trung xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp quốc gia. Khẩn trương thực hiện việc đánh giá lựa chọn phần mềm, dữ liệu để đưa vào vận hành hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Tập trung đôn đốc thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng; đề án hoàn chỉnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới đất liền.

Với lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ trưởng đề nghị cần triển khai Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước quốc gia; rà soát Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 và xây dựng Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp quốc gia và các lưu vực sông. Dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn. Chủ động tham mưu chủ trương, đối sách của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác Mê Công, Mê Công - Lan Thương.

Lĩnh vực môi trường, tập trung triển khai Luật bảo vệ môi trường; lập các quy hoạch về môi trường, đa dạng sinh học; nghiên cứu cơ chế, biện pháp tái sử dụng, tái chế tái sử dụng trong lĩnh vực có liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ. Phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, coi ngăn chặn ô nhiễm môi trường như phòng, chống dịch Covid-19 để tạo ra sức mạnh, sự chuyển biến lớn trong công tác bảo vệ môi trường. Đôn đốc các địa phương triển khai các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020; Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường đầu xuân như tết trồng cây, ra quân làm sạch môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu tập trung triển khai Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Miền núi phía Bắc. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam.

Với lĩnh vực khí tượng thủy văn cần nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo; triển khai thực hiện Đề án dự báo, cảnh báo tổng thể quản lý thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi và trung du. Thực hiện xã hội hóa trong cung cấp dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn hiện đại hóa, tự động hóa thông qua hình thức đầu tư công kết hợp với hình thức xã hội hóa.

Lĩnh vực quản lý biển và hải đảo cần tập trung xây dựng đề xuất báo cáo Quốc hội về tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phối hợp với các địa phương thực hiện giải pháp ngăn ngừa, giảm lượng rác thải nhựa và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức tiếp nhận và triển khai tàu nghiên cứu biển do Nhật Bản trao tặng. Tổ chức tốt Phiên họp của Ủy ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế biển.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản tiếp tục xây dựng Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam.

Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI). Triển khai các cung cấp các dịch vụ ứng dụng định vị vệ tinh; cập nhật dữ liệu và siêu dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ghi nhận những công tác tuyển sinh, đào tạo của các trường đào tạo trực thuộc Bộ, Bộ trưởng đề nghị các Trường thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, tuyển sinh phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Thu hút các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu hiện đang làm việc ở các đơn vị trong và ngoài Bộ và các chuyên gia quốc tế tham gia công tác giảng dạy để gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật tri thức, thành tựu khoa học tiên tiến trên thế giới, đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động trong tương lai. Khuyến khích, tạo động lực để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, vận dụng kiến thức, tri thức, góp phần vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với ngành Tài nguyên và Môi trường…

“Tôi tin tưởng với khí thế mới của mùa Xuân đổi mới, sáng tạo, đoàn kết; cùng với những nền tảng đã xây dựng trong những năm qua, chúng ta cùng nhau quyết tâm hành động, chung sức, đồng lòng, thi đua sáng tạo để đưa ngành Tài nguyên và Môi trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

 

Khương Trung

Theo Báo điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Các tin khác
  Bàn giao kết quả Dự án Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia giai đoạn 2 cho Bộ Quản lý đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng Campuchia
  Thư chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính sách đất đai cần đánh giá tác động xã hội để đảm bảo quyền lợi người dân
  Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua VI
  Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT năm 2022
  “Tuổi trẻ Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam đoàn kết, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững”
  Công ty TN&MT Miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022
  Tăng tốc số hóa dữ liệu phục vụ người dân
  Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin
  Ban hành 4 Văn bản hợp nhất Thông tư về đất đai
  Năm 2026, sẽ hoàn thành xây dựng 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành TN&MT
  Ngành TN&MT nỗ lực thi đua sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới Nhâm Dần
  Gặp gỡ, tri ân các thế hệ cán bộ, người lao động công ty qua các thời kỳ và sự quyết tâm xây dựng công ty phát triển vững mạnh trong thời đại kỷ nguyên số
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Ngành TN&MT sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Ngành TN&MT TP.HCM triển khai nhiệm vụ năm 2022
  Dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện biến chủng mới, Thủ tướng ra công điện ứng phó
  Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp toàn diện, hiệu quả, kịp thời để chuyển sang trạng thái mới
  Luật Đất đai (sửa đổi) cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng
  Công ty TN&MT Miền Nam: Tập trung nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập người lao động
  BẢN TIN HỘI NGHỊ CỦA CÔNG TY NĂM 2021
10/08/2022 có 2 văn bản mới
BCH.Đang Uy : 1 (VB)
VP : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 6 lúc 15:00 12/8
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved