Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019
Download phần mềm
Doanh nghiệp phải hoàn thành 07 việc này trước khi nghỉ Tết Kỷ Hợi
15/1/2019 8:08:00 AM
Càng vào thời điểm cuối năm thì lượng công việc của các doanh nghiệp sẽ rất nhiều, tuy nhiên các doanh nghiệp cũng cần chú ý ưu tiên hoàn thành những việc này trước nhé.Tết Âm lịch năm nay rơi vào 05/02/2019 vì vậy từ nay đến ngày đó, những công việc mà doanh nghiệp phải hoàn thành bao gồm:

1. Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2018

Hàng năm trách nhiệm của người sử dụng lao động trước ngày 15 tháng 01 hằng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 15/01/2019 vì vậy doanh nghiệp hãy nhanh chóng hoàn thành báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2015 và nộp báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ Khoản 7, Điều 32, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn IV/2018

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

Mẫu báo cáo số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Căn cứ Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

3. Lệ phí môn bài năm 2019

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về Lệ phí môn bài thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng

3,000,000 đồng/năm

Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống

2,000,000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1,000,000 đồng/năm

 

 

Doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian và mức nộp để đảm bảo đúng và đủ quy định của pháp luật

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV/2018

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

Vậy hạn chót để doanh nghiệp nộp thuế thu nhập tạm tính cho quý IV/2018 là ngày 30/01/2019

Căn cứ Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC

5. Trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng

>>> Những điều về BHXH trong năm 2019 mà NLĐ cần biết

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Căn cứ Điều 7, Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Vậy chậm nhất là ngày 31/01/2019 doanh nghiệp phải thực hiện việc trích tiền đóng BHXH theo quy định này.

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm hiện nay, như sau:

Trách nhiệm đóng

Mức trích đóng

Bảo hiểm Xã hội bắt buộc

(bao gồm 0.5% Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

Bảo hiểm

Y tế

Bảo hiểm

Thất nghiệp

Tổng cộng

Doanh nghiệp

17.5%

3%

1%

21.5%

Người lao động

8%

1.5%

1%

10.5%

 

 

Đồng thời mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 đã thay đổi, doanh nghiệp cần lưu ý

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp theo hợp đồng lao động được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP như sau:

Vùng I

4.180.000 đồng/tháng

Vùng II

3.710.000 đồng/tháng

Vùng III

3.250.000 đồng/tháng

Vùng VI

2.920.000 đồng/tháng

 

6. Đóng phí công đoàn

 Căn cứ Khoản 2, Điều 6, Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn thì mỗi tháng doanh nghiệp đóng phí công đoàn một lần và đóng cùng thời điểm với đóng BHXH cho người lao động

Vậy chậm nhất là ngày 31/01/2019 doanh nghiệp phải thực hiện việc đóng phí công đoàn

7. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2019

Trước ngày 03/02/2019 người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

 

theo thư viện pháp luật
 
Các tin khác
  BẢN TIN CÁC HỘI NGHỊ CỦA CÔNG TY NĂM 2020
  Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
  Mức xử phạt hành chính với một số hành vi vi phạm trong phòng, chống COVID-19
  Công bố dịch Covid-19 toàn quốc
  KHAI BÁO Y TẾ CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM
  Sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm Covid- 19 ai cũng cần phải nắm chắc
  Một ngày 10 ca nhiễm: Giai đoạn mới chống dịch Covid-19
  13 ngạch công chức phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm (dự kiến)
  Dừng lễ hội chưa khai mạc phòng nCoV
  Ngành TN&MT cùng hành động, thi đua sáng tạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra
  Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty TNHH MTV TN&MT miền Nam
  TP.HCM: Thống nhất ban hành Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung Khu đô thị mới Thủ Thiêm
  Đất trong khu quy hoạch 'treo' được chuyển mục đích sử dụng
  Lễ ký kết tài trợ học tập giữa Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam và trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
  Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Ngày hội việc làm HUMG lần thứ 14
  Quản lý đất đai: Hoàn thiện thể chế - Tạo đột phá
  Những nghiệp vụ về thuế DN cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4
  HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019
  Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong 2019
  Ngưng hiệu lực một số quy định của 02 Thông tư lĩnh vực TN&MT
Hôm nay có 1 văn bản mới
VP.Đang uy : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 3 lúc 08:26 2/6
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538 Fax:    08.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved