Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017
Download phần mềm
Khối thi đua số 5 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
21/8/2017 8:12:00 AM
(TN&MT) - Sáng 19/8 tại Thái Nguyên, Khối thi đua số 5, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền Bộ TN&MT đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua của các đơn vị trong khối.

Ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền Bộ TN&MT đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền Bộ TN&MT đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Việt

Phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước

Báo cáo công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Khối nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm giáo dục rèn luyện về tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, chuyên nghiệp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị…

Khối thi đua số V gồm 08 đơn vị:

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam;

Công ty cổ phần thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam; Công cổ phần Tư vấn dịch vụ công nghệ Tài nguyên Môi trường; Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan đơn vị trong Khối có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước khó khăn thử thách, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy đảng và lãnh đạo các cơ quan đơn vị.

Toàn khối đã phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017, chào mừng sự kiện 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002 - 05/8/2017), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung theo Kế hoạch phát động thi đua của Khối năm 2017 và của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

Các cơ quan, đơn vị luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về các mặt chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước; sản xuất kinh doanh chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2017.

Các cơ quan đơn vị như Báo và Tạp chí đã xây dựng nhiều bài viết, xây dựng chuyên mục biểu dương những điển hình tốt, những sáng kiến kinh nghiệm, những mô hình trong công tác bảo vệ và phát triển quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường, biểu dương những hoạt động, việc làm tốt ở các đơn vị trong các lĩnh vực của ngành. Đảm bảo số lượng, chất lượng các tác phẩm theo yêu cầu…

Đặc biệt, các đơn vị trong khối đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trong khối và của ngành. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm, dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, công tác...

Nhìn chung công tác Thi đua Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 của Khối thi đua số 5 đã từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo nề nếp, hiệu quả và có tác dụng rất tích cực trong việc động viên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trong Khối. Tuy mỗi đơn vị đều có những khó khăn nhất định, nhưng đều hưởng ứng tham gia phong trào do cấp trên và đoàn thể phát động. Tích cực tuyên tuyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, của ngành tài nguyên và môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị sáng 19/8. Ảnh: Nguyễn Việt
Toàn cảnh Hội nghị sáng 19/8. Ảnh: Nguyễn Việt

5 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất kế hoạch và các hoạt động trong tâm trong công tác 6 tháng cuối năm 2017. Cụ thể:

Thứ nhất, trong 6 tháng cuối năm 2017, Khối thi đua số V tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết phấn đấu, khơi dậy tinh thần thi đua cao nhất, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề cùng “Đoàn kết - Xây dựng - Hiệu quả”.

Toàn khối bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, căn cứ Giao ước thi đua và nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng, phát hiện, nhân rộng gương hình tiên tiến góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới công tác Thi đua, Khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”. Coi công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái trong công tác, học tập và lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017 của từng đơn vị trong Khối.

Thứ ba, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết, không ngừng củng cố bộ máy, tổ chức, quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau, gặp gỡ giao lưu, nhất là giao lưu các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt nhằm tăng thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Khối.

Thứ năm, đẩy mạnh việc quan tâm đến công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, lũ lụt, hướng về Biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Phạm Khải - Hải Ngọc

theo báo điện tử BTNMT
 
Các tin khác
  Luật Đo đạc và Bản đồ - Cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam
  Xây dựng cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với diện tích nhỏ hẹp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
  Hội nghị Trung ương 7 thảo luận 3 Đề án quan trọng
  Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Công Thành giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính thức có Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018
  Hà Nội: Cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt 98,9%
  Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 12-16/3/2018
  Mức tiền lãi chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT năm 2018
  Quy định mới về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018
  Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa: Khó khăn vướng mắc nhất là bàn giao lại đất của các nông, lâm trường cho địa phương
  Hiện đại hóa nền hành chính
  Phạt đến 300 triệu nếu chủ đầu tư tính sai diện tích căn hộ
  Thông tin về quy định ghi tên các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất trên giấy chứng nhận
  Hồ Dầu Tiếng xả tràn xuống sông Sài Gòn từ ngày 10 – 15/11
  Một số điểm nổi bật của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT
  Hóc Môn - TP.HCM: Khuyến cáo người dân không mua bán nhà đất bằng giấy tay thông qua hình thức lập vi bằng
  Chuyên gia Khí tượng: Bão số 11 hình thành, cuối tuần này Bắc bộ có thể đương đầu với mưa lũ dồn dập
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 1 tấc đất, Hà Nội cũng cần phải sử dụng hiệu quả
  Làm rõ mối quan hệ đất, nước và con người ở đồng bằng sông Cửu Long
  Đẩy nhanh việc hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu trong năm 2017
Hôm nay có 1 văn bản mới
Doan the : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
Quên mật khẩu ?
Vui lòng gọi ngay số
0986 749 899 - Mr.Khoa
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 5 lúc 05:28 24/1
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved